Kutsut ja esityslistat

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa asiat käsitellään esittelystä. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, joten tervetuloa seuraamaan työskentelyä!

Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Kirkkoneuvoston esityslista on julkinen, kun valmistelu on tehty eli esityslista on valmis. Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat julkisia.