10.10.2017 | Soile Luukkainen

Siun seurakunta – seurakunta muutoksien keskellä

Muutoksen tavoitteena tulisikin olla seurakuntatyön jatkumisen turvaaminen Pohjois-Karjalassa tulevinakin vuosikymmeninä.

Pohjois-Karjalan seurakunnat ovat saaneet toukokuun lopussa arvioitavakseen Siun seurakunta -raportin, jossa on selvitetty seurakuntien toimintaa ja taloutta seurakuntayhtymän perustamisen tai yhteistyön lisäämisen kannalta. Lähtökohtana selvitystyölle on ollut seurakuntatyön turvaaminen tulevina vuosikymmeninä Pohjois-Karjalassa.

Selvityksen tekemista on ohjannut ohjausryhmä, joka on koostunut selvitystyöhön osallistuneiden seurakuntien luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja johtavien viranhaltijoiden kokoonpanosta. Selvitysmiehenä toimi TT Matti Perälä.

Kirkkohallituksen uudet tuulet seurakuntien tehtävien hoitamiseksi

Kautta vuosien on seurakunnissa puhaltaneet muutoksen tuulet. Muistan, kun aloitin työt v. 1997 seurakunnassa, kirjanpito oli hallinnollista, hallinnollinen kirjanpito vaihtui muutaman vuoden sisällä liikekirjanpidon kaltaiseen järjestelmään. Muutosten sarja on tuosta jatkunut tasaisena virtana, on liitytty kirkkoverkkoon, tullut yhteinen jäsentietojärjestelmä, siirrytty Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi. Harva näistä asioista on kuitenkaan vaikuttanut seurakuntatyöhön – siihen työhön jota seurakuntalaisten parissa tehdään tai joka näkyy seurakuntalaisille toteutetussa toiminnassa. Muutokset tuskin ovat edes näkyneet seurakuntalaisille ja hyvä niin.

Kirkkohallituksessa on aloitettu yhteisen kiinteistörekisterin rakentaminen seurakuntien suuren kiinteistömassan hallinnoinnin avuksi. Kirkkohallitus on suunniteltu yhteisiä keskusrekistereitä hoitamaan mm. virkatodistusten tekemistä ja muita jäsenrekisterin hoitoon liittyviä tehtäviä. Uusimpana tavoitteena on saada seurakunnille yhteinen hautatoimi –ohjelma, jonka avulla hautasijoja ja hautausmaita hallinnoidaan koko kirkossa.

Raamatun rinnalla lait, säännöt ja ohjeet

Seurakuntien hallinnollista ja taloudellista toimintaa määrittävät monet lait, säännöt ja ohjeet. Organisaatio rakentuu säännösten perusteella. Seurakuntalaisille tarjottaviin palveluihin ja toimintaan sääntöjä sen sijaan on vähän. Jumalanpalvelukset tulee pitää seurakunnan pääkirkossa sunnuntaisin kello 10. Seurakunnan tulee huolehtia kirkollisten toimitusten hoitamisesta. Diakonia, kasvatus ja lähetystyö on hoidettava. Toiminnan muotoa, määrää tai laatua ei jumalanpalvelusta ja kirkollisia toimituksia lukuun ottamatta määrätä säännöissä tai ohjeissa.

 

Muutoksesta

Onko seurakuntatyön ydin riippuvainen rakenteista? Onko hallinnollisilla rakenteilla vaikusta seurakuntatyön ytimeen, seurakuntalaisten toimintaan? Muutoksen tavoitteena tulisikin olla seurakuntatyön jatkumisen turvaaminen Pohjois-Karjalassa tulevinakin vuosikymmeninä.

Lisää kommentti


Lähettäjä:  
  Sähköpostiosoite:  
Kuvavarmennus:  

(Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet kenttään.)