Yhteistyö kunnan kanssa

Kontiolahden seurakunnan lapsityöllä ja kunnan varhaiskasvatuksella (päivähoito ja esiopetus) on pitkät perinteet yhteistyöstä. Seurakunta tukee päivähoidon ja esiopetuksen katsomuskasvatusta kouluttamalla työntekijöitä, lainaamalla materiaalia, vierailemalla lapsiryhmissä ja järjestämällä kirkkohetkiä.Myös yhteistyöprojektit ovat olleet antoisia.

Kunnan erityislastentarhanopettajan kanssa teemme yhteistyötä, häneltä saamme materiaalia ja apua erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaukseen. Ennen esiopetukseen siirtymistä erityislastentarhanopettaja käy vierailulla kerhoryhmissä; tavoitteena on taata mahdollisimman hyvä ja turvallinen esiopetuksen aloitus kaikille kerholaisille.

Seurakunta haluaa olla lasten ja perheiden tukena elämän taitekohdissa, näitä elämään kuuluvia siirtymiä on mm. koulun aloitus. Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyönä järjestämme joka kevät syksyllä koulutielle lähtevien lasten siunaamiskirkon. 
 

Yhteistyöllä rakennamme kotien hyvinvointia