Tilinpäätös 2018

Kirkkoherra Jukka Reinikaisen katsaus vuoteen 2018

Kontiolahden seurakunta vuonna 2018

Kaikella on määräaika, kirjoittaa Vanhan testamentin viisas Saarnaajan kirjassa. Vuonna 2018 Kontiolahden seurakunnassa oli määrä seuraaville ajanmääreille.

Aika on purkaa ja aika rakentaa

Maaliskuussa alkoivat vanhan Keskuskatu 26 seurakuntatalon purkutyöt. Seurakuntatalo oli rakennettu alkuperäiseltä osilta 1960-luvulla ja se oli palvellut vuosikymmeniä seurakuntaa. Kuopion hiippakunnan piispa Jari JOlkkonen oli mukana peruskivenmuurauksessa toukokuussa, jolloin aloitettiin uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen. Laajalla maansiirrolla kyseiselle rinnetontille alettiin rakentamaan uutta seurakunnallista keskusta. Rakennustyöt sujuivat aikataulussa ja kuivan ja lämpimän kesän ansiosta rakenteet pysyivät kuivina. Harjakorkeuteen ja katon alle päästiin ennen syksyä ja julkisivun muuraustyöt olivat valmiit vuoden loppuun mennessä.

Aika on säilyttää ja aika viskata menemään

Toukokuussa seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus. Edellinen tarkastus oli vuonna 2008. Kaksipäiväinen tarkastus kattoi seurakunnallisen talouden, hallinnon sekä toiminnan laajamuotoisen läpivalaisun. Piispan antamat kehittämistehtävät liittyivät työyhteisön hyvinvointiin, tiedottamiseen sekä luottamuksen ilmapiirin rakentamiseen. Marraskuussa olleeseen piispan visitaatioon liitettiin yritysvierailuja. Piispa, kunnan edustajat ja seurakunnan edustajat saivat tutustua Lehmossa sijaitsevien kansainvälisten yritysten toimintaan.

Aika on istuttaa

Marraskuun seurakuntavaaleissa valittiin uusi kirkkovaltuusto ja uudet luottamushenkilöt uudelle vaalikaudelle 2019-2022. Valituksi tuli paljon uusia luottamushenkilöitä (18 uutta 27 kirkkovaltuustoon valituista). Valittujen keski-ikä oli 56 vuotta. Ehdokasmäärä laski selvästi vuoden 2014 vaaleihin ollen 47 ehdokasta (vuonna 2014 oli 74 ehdokasta) sekä äänestysprosentti laski 11,7 % (vuonna 2014 sen ollessa 13,6 %). Vuosien 2015-2018 luottamushenkilöiden kiitosjuhlaa vietettiin yhdessä työntekijöiden kanssa joulukuussa Utran Uittotuvalla. Kiitosjuhlassa jaettiin luottamushenkilömerkkejä, muistettiin henkilöstöä sekä nautittiin jouluateriasta.

Ja aika olla erossa

Kontiolahden seurakunta toimi vuoden 2018 aikana ns. väistötiloissa. Vanha Pappila oli pääasiassa hengellisten työntekijöiden työtiloina sekä lapsityön toimistona ja kerhotilana. Diakoniatoimisto sijaitsi pappilan päätyhuoneistossa. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto sijaitsivat vuoden aikana Lehmon seurakuntakodilla. Kirkko, siunauskappeli ja Hirvirannan leirikeskus olivat jatkuvassa käytössä vuoden aikana. Toista vuotta kestänyt toiminnan hajauttaminen uuden seurakuntakeskuksen rakennusvaiheen aikana on ollut omiaan vaikeuttamaan seurakunnallista toimintaa. Uutta keskusta odotetaan kovasti. Yhtenäinen työtila ja tapahtumapaikka tullaan ottamaan kiitoksella vastaan.

 

Jukka Reinikainen
kirkkoherra


• Kontiolahden seurakunnan tilinpäätös 2018 (4298 kb) »