Hautaus

Hautaan siunaaminen
Hautaan siunaaminen tapahtuu useimmiten kahden viikon kuluttua kuolemasta. Viimeinen palvelus on jumalanpalvelus, jossa osoitamme kiitollisuutta ja kunnioitusta poismennyttä ja hänen elämäntyötään kohtaan ja siunaamme hänet rauhaan siihen päivään asti, kunnes Jeesus Kristus tulee kunniassa ja kirkkaudessa.

Kontiolahden seurakunnassa siunataan noin 70 vainajaa vuodessa. Meillä on viisi hautausmaata, joista omaiset voivat valita viimeisen leposijan läheisilleen.

Siunaaminen voidaan suorittaa siunauskappeleissa, kirkossa tai haudalla, miten omaiset siitä sopivat. Seurakunnan toivomus on, että omaiset ottaisivat ensin yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja sen jälkeen hautaustoimistoon käytännön asioiden järjestämiseksi. 

 

Kontiolahden seurakunnassa on useita hautausmaita. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnassa noudatettavaksi 29.8.2019 periaatteet hautapaikkojen antamisesta ja ohjeen sekä vastuunjaon hautausmailla.

 

 


• Periaatteet hautojen antamiseen (282 kb) »
• Hautojenhoidon ohjeet ja vastuunjako (285 kb) »